Dezinfekce rukou v OC Forum Ústí nad Labem

Návštěvníci obchodního centra Forum Ústí nad Labem mají nyní možnost chránit své zdraví volným použitím dezinfekčního prostředku z dávkovače umístěného zde naší firmou. Podporujeme tímto program společnosti Kimberly Clark na omezení šíření infekce ve veřejných místech s velkým výskytem osob.

Ve veřejných prostorách, kde se pohybuje mnoho lidí, se může velmi lehce přenášet infekce pouhým dotykem infikovaného povrchu. Naše firma proto v těchto dnech do prostor obchodního centra Forum Ústí nad Labem umístila dávkovač dezinfekčního prostředku, z něhož si mohou návštěvníci OC zdarma ošetřit ruce dezinfekčním prostředkem a tím se ochránit před možnou nákazou. Současně si také mohou vyzkoušet  výrobek firmy Kimberly Clark, který je v naší prodejní nabídce.

Bližší informace:

Vladislava Chladová

Tel.: +420 475 603 933
Fax: + 420 475 603 933
Mobil: +420 724 136 806
Email: chladova@seneka.cz