Základní údaje

Společnost SENEKA Ústí spol. s r.o. byla zapsána 18.2.1997 do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11970 pod identifikačním číslem 25016245.

Jejími společníky a současně jednateli jsou:

Jaroslav Kaňka

Narozen 14.12.1943, bytem Ústí nad Labem.
Vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou. Po maturitě pracoval v podniku Spolek pro chemickou a hutní výrobu jako směnový mistr. Později se stal technikem pro životní prostředí Severočeského kraje v Hydrometeorologickém ústavu.
V roce 1985 nastoupil do výrobního závodu Textilana Liberec jako vedoucí barevny – vedoucí provozu. Zde se seznámil s Milošem Nekvindou, svým pozdějším společníkem.
Hned po roce 1989 se začal věnovat soukromému podnikání v oblasti obchodu. Od roku 1993 pracoval jako obchodní zástupce.
Pan Jaroslav Kaňka za svou dlouholetou praxi nabyl značné obchodní a manažerské zkušenosti. Je ženatý a má 3 děti.

Miloš Nekvinda

Narozen 13.5.1963, bytem Ústí nad Labem.
Pan Miloš Nekvinda je absolventem Střední průmyslové školy chemické (obor provozní technologie). Po absolvování školy nastoupil do výrobního závodu Textilana Liberec – závod Vlnola v Ústí nad Labem, kde působil jako hlavní technolog – kolorista. Po roce 1989 se začal věnovat soukromému podnikání v oblasti obchodu.
Pan Miloš Nekvinda za svou praxi získal rozsáhlé obchodní zkušenosti a manažerské dovednosti.
Miloš Nekvinda je ženatý a má dvě děti.

Bližší informace:

Vladislava Chladová

Tel.: +420 475 603 933
Fax: + 420 475 603 933
Mobil: +420 724 136 806
Email: chladova@seneka.cz