Historie firmy

Firma vznikla na základě podnikatelského záměru společníků spojit své znalosti a kontakty a zúročit letité zkušenosti a úspěchy v oblasti prodeje čistící techniky, chemie, obalů, průmyslových utěrkových systémů. Proto společníci založili v roce 1997 společnost SENEKA Ústí spol. s r.o.

Po svém vzniku firma až do roku 2002 podnikala v pronajatých skladových prostorách a kancelářích v areálu Textilany a.s. v Ústí nad Labem v Textilní ulici č. 2. Zde již firma nakupovala a prodávala zboží vlastním jménem a také začala zajišťovat servis a poradenství v oblasti čistoty a hygieny provozu. Rovněž se firma rozšířila o zaměstnance do skladu a administrativy a začala využívat služeb externích obchodních zástupců.

V roce 2002 firma zakoupila skladový areál v Tovární 3402/39A v Ústí nad Labem.
Cílem této investice bylo vytvoření vlastního stabilního logistického zázemí a to jak pro prodej vlastního zboží a služeb v rozšířeném záběru, tak i poskytování logistických služeb pro jiné podnikatelské subjekty (pronájem skladovacích prostor, skladování, provozování konsignačních skladů a komisního prodeje).

Bližší informace:

Vladislava Chladová

Tel.: +420 475 603 933
Fax: + 420 475 603 933
Mobil: +420 724 136 806
Email: chladova@seneka.cz