Naše filosofie

Firma za dobu svého trvání získala mezi svými odběrateli pověst spolehlivého partnera, který je schopen plnit bez problémů zvyšující se požadavky na kvalitu služeb a zejména rychlost a včasnost dodávek zboží. Touto filosofií se firma řídí a pro její naplnění podniká všechny dostupné kroky.

Veškeré požadavky zákazníků ochotně a kvalitně vyřizují pracovnice Prodejního oddělení vybavené odpovídajícími komunikačními prostředky.

Nabízené zboží si zákazník může prohlédnout a vyzkoušet osobně ve firemní vzorkovně, součástí servisu je rovněž zasílání vzorků zboží k vyzkoušení, poskytnutí katalogů a veškeré potřebné dokumentace ke zboží. Vysoce odborně vybavení obchodní zástupci – produktoví specialisté jsou připraveni přimo v prostorách zákazníka posoudit jeho potřeby v oblasti čistoty, hygieny, balení a logistiky a navrhnout zákazníkovi variantní řešení k odstranění jeho problémů.

Firma disponuje dostatečnými skladovacími kapacitami a je schopna základní sortiment nabízeného zboží pokrýt okamžitě. Dodání zboží zajišťuje firma vlastními nebo externími dopravci.

Politika jakosti společnosti

Společnost SENEKA Ústí spol. s r.o. podniká v oblasti Dodávky obalových materiálů, hygienických a utěrkových systémů a pomocných prostředků pro výrobu.

Politikou a strategií společnosti je zvyšování spokojenosti našich zákazníků s našimi službami. Toho chceme dosáhnout rozšiřováním sortimentu a nabídky našeho zboží a následně i zvyšováním objemu prodeje.

Zvyšující se spokojenosti našich zákazníků dosáhneme kontinuálním zlepšováním všech našich služeb, zvyšováním úrovně znalostí všech pracovníků, jakož i využíváním nejnovějších poznatků při řízení prodeje a logistiky našich dodávek.

Zavedením systémů řízení jakosti plníme náš cíl, kterým je zvýšení důvěryhodnosti a prestiže naší společnosti, který vytváří předpoklady k dalšímu získávání nových, strategických zákazníků.

Stability a zlepšování jakosti našich služeb dosahujeme procesně orientovaným systémem jakosti ve všech našich procesech, který je řízeným přístupem ke stanovené politice a cílům jakosti orientovaných na zákazníka.

 

ISO 9001

Bližší informace:

Vladislava Chladová

Tel.: +420 475 603 933
Fax: + 420 475 603 933
Mobil: +420 724 136 806
Email: chladova@seneka.cz