Profil firmy

seneka-budova-2.jpg

 

Společnost SENEKA Ústí spol. s r.o. je obchodní firma zabývající se kompletním servisem v oblasti čistoty a hygieny, balení a ochrany výrobků a nákupem zboží za účelem jeho prodeje a prodejem. 

Základní sortiment zboží firma rozděluje do několika základních nosných řad:

 1. Odnosné balení
 2. Papírové obaly a jednorázové nádobí
 3. Folie průmyslové a potravinářské
 4. Pytle na třídění odpadu a sáčky do koše
 5. Malá úklidová technika
 6. Úklidová a desinfekční chemie
 7. Prostředky pro zdravotnictví
 8. Prostředky pro sanitární zařízení
 9. Pomocné prostředky pro úklid
 10. Lepící a vázací pásky
 11. Utěrkové, dávkovací a hygienické systémy pro průmysl, zdravotnictví a obchod
 12. Žiletky a nože průmyslové

Trh v České republice je v posledních letech je charakteristický celkovým příklonem k ekologičtějším formám likvidace nečistot a odpadů. Zejména od vstupu do Evropské unie se tento trend nadále prohlubuje. Rovněž se v posledních létech začínají ve zvýšené míře využívat moderní systémy pro balení a ochranu zboží a výrobků. Z výše uvedeného stojí za zmínku několik základních oblastí, v nichž se tento trend projevuje a to jsou:

 1. Používání utěrkových systémů:
  Dosavadní způsob likvidace mastných nečistot pomocí hadrů a pucvole je stále více nahrazován utěrkovými systémy. Utěrky mají vysoké absorpční schopnosti a jsou dodávány vždy ve stejné velikosti a kvalitě, umožňují hospodárný provoz a jejich 100% využití, bez rizik neabsorbujících textilií, nemají žádné zipy nebo knoflíky. Jednorázové utěrky vylučují rizika zranění způsobená kovovými pilinami, které se mohou uvolnit z kovových součástí. 
  Utěrky určené k opakovanému použití mají vysoké absorpční schopnosti a výborně nasávají různé druhy kapalin, většina utěrek je chemicky stálá a prakticky nevlákní čistící úkony. Manipulace s utěrkami je velice jednoduchá a jejich používání je ekonomicky výhodnější. Jednorázové utěrky jsou ideálním prostředkem pro utírání povrchů či očistu rukou v místech s vysokými nároky na hygienu. Používání zásobníků nebo stojanů pro utěrky zaručuje jejich hospodárné využití a vysoký stupeň komfortu při používání.
 2. Používání obalových folii a fixačních pásek
  Pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zboží a výrobků při skladování a manipulaci se užívají různé typy ochranných a fixačních folií a různé páskovací systémy. Dříve bylo zboží při skladování fixováno kovovými páskami, před povětrnostními vlivy chráněno různými plachtami z pogumované textilie a podobně. Moderní produkty zajišťují bezpečnou a chráněnou expedici zboží až k zákazníkovi. Produkty jsou vhodné pro balení zboží nejrůznějších rozměrů a tvarů. Zboží je chráněno před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy. Manipulace s těmito produkty je snadná a velkou výhodou je to, že prakticky všechny tyto produkty jsou z recyklovatelných materiálů a proto odpadají problémy s jejich likvidací.
  Pro velkokapacitní balení se využívají ruční nebo strojní průtažné folie. Pro výrobky s různorodým tvarem pak teplem smrštitelné folie. Pro zakrytí větších ploch zakrývací PE folie. Pro ochranu křehkého zboží bublinkové a pěnové folie.
  Pro fixaci zboží v kartonech PES fixační tělíska. Pro fixaci materiálu vysoké hmotnosti vázací PES a PP pásky. Pro zavírání kartonů a lepení samolepící a zvlhčovací pásky.
 3. Používání pytlů na separaci odpadu
  Používání barevných pytlů z polyetylenu je základním prostředkem pro separaci různých typů odpadu od odpadu průmyslového až po odpad komunální.
 4. Používání profesionální úklidové chemie
  Pro moderní ekologické pojetí úklidu je charakteristické používání chemie vyrobené na bázi biologicky odbouratelných látek. 
  Firma se na trhu s těmito produkty pohybuje již několik let a za tu dobu si vytvořila obchodní vazby a kontakty, které jí spolu s kvalitou poskytovaných služeb a zboží umožňují obstát v náročné konkurenci. Trhem je pro firmu v současné době zejména Česká republika, kde jsou pro uvedené aktivity stále ještě značné možnosti. Český trh je totiž stále ve stádiu postupného pronikání nových zákazníků zejména z řad velkých průmyslových společností se zahraniční kapitálovou účastí, které požadují služby a servis tak, jak jsou jim poskytovány v jejich domovských zemích a firma je schopna jejich potřeby uspokojovat. Poskytované výrobky jsou spotřebního charakteru a trh je tedy stále nenasycený a je možnost pro pružné firmy stále plynule zvyšovat objem své produkce.
  Firma ve svém sortimentu nabízí jen ty nejkvalitnější výrobky, neboť je distributorem 
  takových předních výrobců, jako je například Kimberly Clark, Temca, Mure et Peyrot, Henkel, Tana, Vermop.

Bližší informace:

Vladislava Chladová

Tel.: +420 475 603 933
Fax: + 420 475 603 933
Mobil: +420 724 136 806
Email: chladova@seneka.cz